חלק גדול מההפרעות המטופלות בביופידבק עוסק בהפרעטת סומטיות. הרצאתו של רמי שאנני עוסקת בכך